Previous Shows

Wedding Salon - Houston Showcase - 26th February 2023

Wedding Salon - Houston Showcase

26th February
Houston, TX
Wedding Salon - Los Angeles Showcase - 20th February 2023

Wedding Salon - Los Angeles Showcase

20th February
Beverly Hills, CA
Wedding Salon - New York Fall Showcase 2022 - 14th November 2022

Wedding Salon - New York Fall Showcase 2022

14th November
New York, NY
Wedding Salon - Los Angeles Showcase - 10th October 2022

Wedding Salon - Los Angeles Showcase

10th October
Santa Monica, CA
Wedding Salon - Chicago Showcase - 18th September 2022

Wedding Salon - Chicago Showcase

18th September
Chicago, IL
Wedding Salon - Miami Showcase 2022 - 20th June 2022

Wedding Salon - Miami Showcase 2022

20th June
Miami Beach, FL
Wedding Salon - Los Angeles Showcase 2022 - 5th June 2022

Wedding Salon - Los Angeles Showcase 2022

5th June
Beverly Hills, CA
Wedding Salon - New York City Showcase 2022 - 25th April 2022
Wedding Salon - Houston Showcase 2022 - 6th March 2022
Wedding Salon - Los Angeles Showcase 2022 - 17th January 2022

Wedding Salon - Los Angeles Showcase 2022

17th January
Beverly Hills, CA
Wedding Salon - New York City Showcase - 15th November 2021

Wedding Salon - New York City Showcase

15th November
New York, NY
Wedding Salon - Chicago Showcase - 7th November 2021

Wedding Salon - Chicago Showcase

7th November
Chicago, IL
Wedding Salon - Los Angeles Showcase - 11th October 2021

Wedding Salon - Los Angeles Showcase

11th October
Santa Monica, CA
Wedding Salon - Houston Showcase - 26th September 2021

Wedding Salon - Houston Showcase

26th September
Houston, TX
Wedding Salon - Miami Showcase - 20th September 2021

Wedding Salon - Miami Showcase

20th September
Miami Beach, FL